Privacyverklaring

(versie 20 juli 2018)

Inleiding: Dit is de Privacyverklaring van meezingkoor ZingMaarLekkerMee, hierna te noemen ZMLM. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17241241.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons als bestuur van ZMLM. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze informatie en doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Hoe wij dit doen leest u in deze verklaring.

Verantwoording: ZMLM is de verantwoordelijke en zorgt ervoor dat wij ons houden aan Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Om onze vereniging naar behoren te laten functioneren en te kunnen communiceren houden wij een registratie bij.

Persoonsgegevens: Van (nieuwe)leden registreren wij naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum, aanvang en/of beƫindiging lidmaatschap.

Bankgegevens, die voortvloeien uit contributie of debiteurenbetalingen, worden niet actief geregistreerd.

Van zakelijke relaties en bevriende koren worden alleen voor communicatie en berichtgeving naam en email adressen bewaard.

Opslag, toegang en gebruik van persoonsgegevens: Secretaris ZMLM beheert en onderhoud de gegevens in een beveiligde omgeving. Alleen de secretaris heeft toegang tot deze persoonsgegevens en worden uitsluitend gebruikt binnen onze eigen vereniging voor communicatie en berichtgeving. Voorzitter en 2e secretaris van ZMLM zijn in het bezit van een back-up van bestanden om zo de continuĆÆteit van ons meezingkoor ZMLM te waarborgen.

Mailing naar meerdere personen wordt vanuit secretariaat altijd BCC verstuurd en persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

Aan de ZMLM leden worden persoonlijk ledenlijsten verstrekt, die voor eigen informatie kunnen worden gebruikt en voor onderlinge contacten met leden van onze vereniging.

Leden en relaties hebben het recht om persoonsgegevens te laten corrigeren, beperken, blokkeren en/of verwijderen.

Deze privacyverklaring kunnen wij wijzigen. Op onze website is altijd de laatste versie geplaatst.

Heeft u vragen bij het lezen van deze verklaring stel dan gerust u vraag per mail aan info@zingmaarlekkermee.nl