Vrienden van ons

Sponsoren

 WEB … Monkey Coffee.

 WEB … Purvis.

WEB … De Biechten.

WEB … Bogamat, automaterialen.

WEB … D. Bragt.

  • … Princen, sportprijzen, Graafseweg 77.

 WEB … Smit Sound.

   Coop Paanakker

 WEB … J.A. Jaspers Cleaning Products

 WEB …Groenrijk Tuincentrum

 Mgr.van Roosmalenplein

 http://www.bloemsierkunstpeterkuys.nl

Sponsor of donateur worden van ons koor?  Lees onderstaande brief eens:

’s-Hertogenbosch, oktober 2019

Aan allen die ons koor ZingMaarLekkerMee een warm hart toedragen.     Middels deze brief willen wij u attent maken op ons koor ZingMaarLekkerMee, verder te noemen ZMLM, en u vragen om donateur of sponsor te worden.   Donateurs zijn mensen privé, en sponsoren, bedrijven, die via een jaarlijkse gift of bijdrage het mogelijk maken dat ons koor ZMLM kan optreden in b.v. instellingen, verpleeg- en verzorgingshuizen tegen een niet kostendekkend tarief. Dus voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving een leuke middag of avond verzorgen.
Ook voor hen wordt het besteedbaar bedrag steeds minder om een koor een leuke middag of avond te laten verzorgen.   Wij rekenen graag op uw steun. U bent al donateur door ieder jaar minimaal € 15,00 over te maken op onze bankrekening nummer: NL27 INGB 0002 5429 71 t.n.v. de penningmeester van ZingMaarLekkerMee te ’s-Hertogenbosch.

Heeft u een bedrijf dan kunt u ook sponsor worden.   Wat stellen wij daar tegenover?   Als donateur komt u op de website van ons koor te staan. Ik kan u verzekeren dat onze website druk wordt bezocht.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van het wel en wee van ons koor en zullen u waar mogelijk bij optredens van ons koor uitnodigen. U bent als donateur of sponsor van harte welkom op onze Nieuwjaarsreceptie, en dan kunnen wij u onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over zaken die voor u belangrijk zijn.
Zet vandaag nog de stap en wordt VRIEND van ZMLM.

Met dank, namens het Bestuur van ZingMaarLekkerMee.

Ja, ik word vriend van ZingMaarLekkerMee:

Naam: ……………………………………………………
Adres: ……………………………………………………
Pc en Woonplaats: …………………………………
E-Mail: …………………………………………………..

Wilt u deze brief uitprinten klik dan op:
ZMLM Sponsorbrief