Optreden St. Jozefoord

Weer een optreden!

We zongen in Nuland voor de bewoners van St. Jozefoord. Mooie liedjes en er werd dankbaar meegezongen. Tevreden naar huis en tevreden medewerkers van Zorg en Welzijn! We mogen nog weer een keer een optreden komen vezorgen!